Oefeningen frans leren, werkwoord. Modifications du radical : autres verbes particuliers en –re

Vervoeg de volgende werkwoorden in : de derde persoon enkelvoud en meervoud in de tegenwoordige tijd en de toekomende tijd, en in de tweede persoon enkelvoud en meervoud voor de subjonctif.

Présent de l’indicatifFutur simplePrésent du subjonctif
Connaîtreil conn
il connaîtrque tu connai
ils connaiils connaitrque vous connai
Accroîtreil accroî
il accroîque tu accroi
ils accroiils croîtque vous accroi
Déplaireil déplaîil déplaique tu déplai
ils déplaiils déplaique vous déplai
Convaincreil convainil convainque tu convain
ils convainils convainque vous convain
Reconnaîtreil reconnaîil reconnaîque tu reconnai
ils reconnaiils reconnaî que vous reconnai
Rompreil rompil rompque tu romp
ils rompils rompque vous romp
Naîtreil naîil naîque tu renai
ils naissentils naîque vous renai
Interrompreil interromptil interrompque tu interromp
ils interrompils interrompque vous interromp
Comparaîtreil comparaîil comparaîque tu comparai
ils comparaiils comparaîque vous comparai
Décroîtreil décroîil décroîtque tu décroi
ils décroiils décroîque vous décroi
Paraîtreil paraîil paraîque tu parai
ils paraiils paraîque vous parai
Croireil croiil croique tu croi
ils croiils croique vous cro

Oefeningen frans leren, werkwoord. Concordance des temps. Modifications du radical : autres verbes particuliers en –re