Zoek de goede betekenis

Zoek de goede betekenis bij de woorden in de linkerkolom