baudelaire 1839-

Charles Baudelaire 1839

AAN [JULES PIERROT, RECTOR VAN LOUIS-LE-GRAND]
Parijs, 18 april 1839.
Geachte heer,

Ik ben bij mijn familie thuisgekomen; toen ik het verdriet van mijn moeder zag, begreep ik al mijn ongeluk maar vooral het hare; daarom ga ik ook proberen mijn fout goed te maken; als dat mogelijk is. Ik heb geweigerd een papier af te geven waarvoor een klasgenoot van mij straf zou krijgen, een heel onbeduidend papier, dat weet u; hoe overdreven het u ook mag lijken, u zou het me ongetwijfeld hebben vergeven; maar toen u zei dat ik mijn klasgenoot blootstelde aan laaghartige verdenkingen, vond ik dat zo buitengewoon dat ik er om moest lachen en heb ik me niet correct tegenover u gedragen. Daarvoor bied ik u dan ook mijn oprechte excuses aan, zo diep en zo compleet als u maar wenst.
En indien u dacht in mijn gezicht, of in mijn woorden gezien te hebben dat ik u wilde beledigen, en u persoonlijk uit wilde lachen, hecht daar dan geen geloof aan; daar had ik in het geheel geen intentie toe, dat verzeker ik u; ik hoop dat u aanneemt dat ik de waarheid spreek; want u weet dat ik veel schuldig ben.
Indien ik middels mijn verzoeken van u verkrijgen kan dat ik weer naar school terug mag, dan onderwerp ik me in zijn geheel aan uw wil, en accepteer ik alle vormen van straf die u mij wenst op te leggen.
Aangezien het mogelijk is dat ik door deze gebeurtenis in uw aanzien gedaald ben, vraag ik geen genade omwille van mijn eigen aanzien, maar voor mijn moeder die zo is aangedaan bij het zien van mijn loopbaan die al zo bevlekt is bij aanvang.
Ik ben bereid mijn excuses bij u te herhalen, indien u dat toelaat, en u al het respect te tonen dat ik u vanochtend had moeten tonen.
Met het grootste respect
Uw leerling
C. Baudelaire.

AAN ALPHONSE BAUDELAIRE
Parijs, maandag 2 december 1839.

Beste broer,

Ik schrijf je nog een keer voor geld; maar dit is de laatste keer: hier houd ik het bij, dat heb ik besloten.

Ik kom weer terug om de volgende reden: met het eerste geld dat je me gegeven hebt, heb ik medicijnen en boeken gekocht, en de rest heb ik uitgegeven aan voorstellingen, maar ik was domweg vergeten dat ik nog een kleine schuld had bij de kleermaker.

Toen ik van school kwam, had mijn vader officieel gezegd dat elke keer dat ik iets kocht, ik dat contant moest afrekenen. Helaas heeft hij dezelfde kleermaker, en ik ben bang dat hij op een dag per toeval tegen hem zou zeggen: is Charles u nog iets schuldig, betaalt hij wel precies?
Ik ga kijken of mijnheer Guérin thuis is; ik maak nog voor de laatste keer een keer gebruik van jouw toestemming en dan vraag ik 50 frank aan hem.


Ik zeg wel voor de laatste keer, niet om jouw vrijgevigheid te alarmeren, maar om mezelf de verplichting op te leggen om niet altijd op het geld van en ander te rekenen; want mijn broer zal er niet altijd zijn.
Ik heb laatst met Paul geluncht; en ik heb hem herinnerd aan wat jij tegen me had gezegd over je promotie; hij moest lachen, en hij zei dat je te snel wilde gaan, en dat je minstens zes jaar geduld  moest hebben.
Duizend lieve groeten voor mijn zuster. Als ik naar Fontainebleau ga, dan moet ik kennis gaan maken met een vertrouwelijk iemand, die op negentienjarig leeftijd misschien geen geld aan zijn vader zal durven vragen en het dan aan zijn oom zal vragen.
Adieu; het ga je goed, en geloof het, dat ik hard ga werken.
Charles.

AAN ALPHONSE BAUDELAIRE
Parijs, dinsdag 3 december 1839.

Ik heb gisteren mijnheer Ducessois gezien en hij heeft me 50 frank gegeven. Nu ben ik braaf geworden. Ik heb lang met hem gepraat en ik heb met hem gewandeld; hij was heel goed voor me en heel aardig.
Mijnheer Guérin zit in Fontainebleau. Alsjeblieft, doe hem de hartelijke groeten van mij en bedank hem voor zijn adviezen.
Adieu. Veel liefs.
Charles.

Vorige pagina Volgende pagina

De correspondentie van Charles Baudelaire

© Vertaling Vivienne Stringa Copyright.
Iedere vorm van reproductie van deze website, zelfs gedeeltelijk, is verboden zonder toestemming van de auteur.
Indien u inhoud van deze website wilt gebruiken kunt u contact opnemen met mij via : @Contact