Grammatica op onderwerp

Grammatica op onderwerp

Franse grammatica, Grammatica op onderwerp, Frans leren à la française, Vivienne Stringa
  

In deze lijst staan de meest gevraagde grammaticale onderwerpen.

Ze zijn weergegeven op onderwerp. Een andere mogelijkheid om grammaticale items te vinden is door te kijken in het menu op  Alfabetische volgorde.

  
Du françois au français
Ontwikkeling van het Frans. Het Frans is een Romaanse taal

  
LA CONSTRUCTION DE LA PHRASE / ZINSCONSTRUCTIE

  

AUXILIAIRES AVOIR et ÊTRE

Hulpwerkwoorden Avoir en Être

  
Y en EN  VOORNAAMWOORDEN Y en EN Y en EN Als Voorzetsel Y en N'Y : Ontkenning

  
LANDEN, STREKEN EN STEDEN: LIDWOORD EN VOORZETSELS

  

CONJONCTIONS DE COORDINATION VOEGWOORDEN VOEGWOORDEN

Comme, lorsque, puisque, quand, si, quoique, lorsque, puisque

Mais, ou, et, donc, or, ni, car: maar, of, dus, of, want

Tijdsduur bepalingen

  

LE VERBE / LA CONJUGAISON DES VERBES

WERKWOORDVERVOEGINGEN / WERKWOORDEN

De tegenwoordige tijd Le Passé composé of l'imparfait: welke verleden tijd? Toekomende tijd in het Frans met "gaan" + hele werkwoord De Subjonctif De gebiedende wijs Het tegenwoordig deelwoord : marchant = lopend(e) Le discours indirect, De indirecte rede De Conditionnel en de toekomende tijd De lijdende vorm in het Frans: de vervoeging met het werkwoord "être" De verleden tijden Voltooid deelwoord De hulpwerkwoorden "être" en "avoir" De hulpwerkwoorden "être" en "avoir" Wederkerende werkwoorden "C'est" of "Ce sont"? Welke vorm gebruikt men?

  
DIFFERENCE ENTRE... HET VERSCHIL TUSSEN... Quoique / Quoi que Quelque / Quel que Certain / Aucun A / À Tel/ tout ON, ON N', ONT La / Là / L' L' Leur/ Leurs, "Le leur" "La leur" "Les leurs" Peu Plutôt / plus tôt

  
LIDWOORD VAN LANDEN STEDEN STREKEN ARTICLES DES PAYS ET RÉGIONS Voorzetsels landen, streken en steden, georgafische namen met voorzetsels