Lijst van voorzetsels

LIJST
 VAN
VEEL
 GEBRUIKTE

VOORZETSELS

à aan
de van
excepté uitgezonderd
outre behalve 
suivant volgens
après na
delà vandaar
hormis buiten, behalve
par door
sur op, over
avant voor (tijd)
depuis sinds
hors buiten
parmi temidden
touchant rakend
 avec met
derrière achter
jusque tot aan
pendant tijdens
vers naar, tegen
chez bij
dès vanaf
malgré ondanks
pour voor
via via
comme als
devant voor (plaats)
moyennant via
près dichtbij
voici hier

concernant

betreffende

durant gedurende

nonobstant

niettegenstaande

sans zonder
voilà... hier

contre tegen

entre tussen
sauf behalve
sous onder
 ès in (titels)
dans in
envers tegen, jegens
selon volgens

 
Voorzetsels in samenstellingen
à bas de onderaan

à moins de

of het moet zo zijn dat...

autour de rond
en dépit de ondanks
par-delà daarbij, verder
à cause de vanwege
à partir de vanaf
au travers de door...heen
en dessous de onder
par-dessous van onder
à charge de ten laste van
à raison de ad
avant de voor
en face à tegenover
par-dessus van boven
à compter de vanaf
à seule fin de teneinde

contrairement à

in tegenstelling tot

en faveur de ten gunste van
par-devant van voren
à côté de naast
à travers doorheen
d'après volgens, naar
en guise de als
par-devers buiten
afin de om
au-dedans de in
d'avec met
en outre de daarnaast
par manque de bij gebrek aan
à fleur de dicht op
au-dehors de buiten
de façon à om
en plus de bovendien
par rapport à vergeleken bij

à force de

door steeds maar te

au-delà de boven
de manière à om
en sus de als aanvulling op
par suite de ten gevolge van
à la faveur de  ten gunste van
au-dessous de onder
de par door
face à tegenover
près de bij
à la merci de ten dienste van au-dessus de boven
de peur de uit angst voor
faute de bij gebrek aan
proche de dichtbij
à l'encontre de tegen... in
au-devant de voor
du côté de aan dekant van
grâce à dankzij
quant à voor wat betreft
à l'entour de rondom
au lieu de i.p.v.
en arrière de
hors de buiten
quitte à dan zelfs
à l'exception de m. u. v.
au moyen de middels
en bas de

indépendamment de

onafhankelijk van

sauf à behalve
à l'exclusion de m. u. v.
auprès de bij
en deçà de onder
loin de  ver van
sur le point de op het punt staan om te
à l'instar de in navolging van
au prix de voor (prijs)
en dedans de in
lors de tijdens
vis à vis de jegens, tegenover
à l'insu de zonder medeweten van
au prorata de in verhouding tot
en dehors de buiten
  à même direct