Betrekkelijk voornaamwoord: OÙ. Audio. Luistervaardigheid Frans Grammatica

Betrekkelijk voornaamwoord

 

Het betrekkelijk voornaamwoord  is een vraagwoord met bepaling van plaats. Het betekent 'waar'. 'Waar' kan ook als betrekkelijk voornaamwoord gebruikt worden, en dat is in het Frans ook het geval. Voor meer uitleg zie HIER en HiER


L'immeuble où j'habite est très bruyant. (De flat waarin hij woont is erg gehorig.)
 

L'endroit où je travaille n'est pas loin. (De plek waar ik werk is niet ver.)
 

Ce n'est pas un pays où j'aimerais vivre. (Het is geen land waar ik zou willen wonen.)
 

Voilà l'épicerie où je fais toutes mes courses. (Dit is de kruidenier waar ik al mijn boodschappen doe.)
 

J'aime Paris, c'est une ville où on peut se promener. (Ik houd van Parijs, het is een stad waar je kunt wandelen.)
 

Il a construit une maison où sa famille passe les vacances. (Hij heeft een huis gebouwd waar zijn familie de vakantie doorbrengt.)
 

C'est la station où je descends. (Dit is de halte waar ik uitstap.)
 

Un musée, c'est un endroit où tout le monde peut voir des expositions. (Een museum is een plek waar iedereen exposities kan bezichtigen.)
 

Je l'ai attendue là où elle m'a dit. (Ik heb gewacht daar waar / op de plek die ze me verteld had.) 
 

 

Het betrekkelijk voornaamwoord  kan ook een bepaling van TIJD zijn:

1984, c'est l'année où je suis né ! (1984, dat is het jaar waarin ik ben geboren!)
 

18 heures, c'est le moment où les gens sortent du bureau. (Zes uur 's avonds, dat is het tijdstip waarop de mensen van kantoor komen.)
 

Octobre, c'est le mois où les feuilles tombent. (Oktober is de maand waarin de bladeren vallen.)
 

Le printemps : la saison où tout recommence ! (De lente is het jaargetijde waarin alles weer begint!)
 

 

Met sommige voorzetsels is  altijd een bepaling van plaats.

La région d'où je viens est très jolie. (De streek waar ik vandaan kom is erg mooi.)
 

C'est l'endroit d'où je suis parti. (Dat is de plek vanwaar/ waaruit ik weggegaan ben.)
 

C'est le village par où nous sommes passés. (Dat is het dorp waarlangs wij zijn gekomen.)