Luistervaardigheid Frans. Ontkenning. Frans Grammatica audio-1-

Frans Grammatica audio Luitervaardigheid Frans : Vocabulaire, Grammatica. Frans leren à la française. Vivienne Stringa

Luistervaardigheid Frans Grammatica: De ontkenning

In het Frans zijn er verschillende manieren om een ontkenning uit te drukken.
Op deze twee pagina's staan de meest gebruikte vormen, met uitspraak.
In de voorbeelden is te zien op welke plaats de ontkenning komt te staan.

ne... pas (niet, geen)


Je ne comprends pas.
 

Cet exercice, je ne le comprends pas.
 

Cet exercice, je ne veux pas le faire.
 

Je n'ai pas compris.
 

Cet exercice, je ne l'ai pas compris.
 

Cet exercice, je n'ai pas voulu le faire.
 

ne.... plus (niet meer)


Je n'ai plus d'argent.
 

De l'argent ? Je n'en ai plus.
 

Mes dettes ? Je ne peux plus les payer.
 

Je ne suis plus allé au cinéma depuis deux ans.
 

Au cinéma ? Je n'y suis plus allé depuis deux ans.
 

Des films ? Je ne suis plus allé en voir depuis deux ans.
 

ne.... jamais (nooit)


Elle n'écrit jamais.
 

Le journal ? Elle ne le lit jamais.
 

Ses amies ? Elle ne veut jamais les voir.
 

Elle n'a jamais dit pourquoi.
 

Elle a des problèmes, mais elle n'en a jamais parlé.
 

Elle n'a jamais voulu nous dire pourquoi.
 

ne.... rien (niets)


Il ne fait rien.
 

Sur la lune, il n'y a rien.
 

Elle ne m'a rien dit.
 

Je ne lui ai rien répondu.
 

Cela ne nous a rien coûté.
 

Demain, je ne vais rien faire.