DIFFÉRENTS - DIVERS, grammatica, Frans leren

DIFFÉRENTS   -   DIVERS

 

Het verschil in betekenis van deze twee woorden zit in de plaats waar ze staan, dat wil zeggen vóór of achter het zelfstandig naamwoord.

DIVERS Vóór  het zelfstandig naamwoord: Betekenis: meerdere, verschillende, diverse, verscheidene.

 DIVERS het zelfstandig naamwoord:  Betekenis:  verscheiden, veelsoortig, gevarieerd, divers

DIFFÉRENTS Vóór het zelfstandig naamwoord  betekenis: verscheidene, verschillende

DIFFÉRENTS het zelfstandig naamwoord betekenis: verschillend, ander 

 Het zelfstandig naamwoord dat er bijhoort, is altijd meervoud. Er wordt echter wel verschil gemaakt tussen mannelijk of vrouwelijk.

- Le juge a entendu différents témoins cités par la défense.  (de rechter heeft verscheidene getuigen gehoord die door de verdediging waren opgevoerd)

 - Le juge a entendu les déclarations différentes des témoins  (de rechter heeft verschillende verklaringen van de getuigen gehoord)
- Le chef d'équipe a donné des ordres à divers employés. (de teamleider heeft aan verscheidene werknemers orders utigedeeld)
- Ils sont confrontés à divers problèmes de sécurité sur le chantier. (ze worden op de bouwplaats met diverse veiligheidsproblemen geconfronteerd)

- Ils ont travaillé avec des couleurs diverses. (Ze hebben meerdere (gevarieerde) kleuren gebruikt.)

Ook als het woord apart staat of aan het eind van de zin, moet  de verbuiging niet vergeten worden:
- Antoine et Noémie ont des projets divers, et leurs objectifs sont différents. (Antoine en Noémie hebben diverse plannen, en hun doelen zijn verschillend)

UITZONDERING: DIVERS  enkelvoud : ongelijk, niet gelijkwaardig : un fait divers (een losstaand nieuwsbericht)