De lijdende vorm; La conjugaison passive (être); le passif

WERKWOORDEN:  DE LIJDENDE VORM in het Frans: le passif

Basisregels van de lijdende vorm

In het Nederlands gebruikt men het werkwoord WORDEN om de lijdende vorm te maken:

het huis wordt verkocht, de auto wordt gerepareerd, hij wordt gehoord, ik word gezien;

We zien dus het werkwoord WORDEN met de voltooid verleden tijd:  ge-

De passieve vorm van een werkwoord in het FRANS wordt   gevormd met: 

het hulpwerkwoord ÊTRE  (zijn) en de voltooid verleden tijd.

In de actieve vorm hebben we een onderwerp dat voor het werkwoord staat en dit dan ook vervoegt:

Frans leren La voisine surveille les enfants (De buurvrouw houdt de kinderen in de gaten) Actieve zin  ► het onderwerp is  la voisine en het lijdend voorwerp is "les enfants".

In de lijdende vorm is het onderwerp uit de actieve zin nu degene die de actie ondergaat. De woorden veranderen dan van plaats in de zin, en krijgen ook een andere functie:

 Frans leren Les enfants sont surveillés par la voisine. (De kinderen worden in de gaten gehouden door de buurvrouw) (Passieve zin ► het lijdend voorwerp "les enfants" is nu onderwerp geworden; het onderwerp "la voisine" is nu een bepaling met voorzetsel door geworden)

In een actieve zin is het onderwerp degene die de handeling uitvoert, en dit is te zien aan het werkwoord (persoonsvorm):

Frans leren Le gros chien mange la viande. (De grote hond eet het vlees)

In een passieve zin ondergaat het onderwerp de handeling (en wordt nu dus het lijdend voorwerp):

Frans leren La viande est mangée par le gros chien. (Het vlees wordt gegeten door de grote hond)

Het voltooid deelwoord krijgt de vervoeging van het onderwerp:

Frans leren Il est aimé. (Hij is geliefd/hij wordt bemind) - Elles sont aimées  - Zij zijn geliefd /zij worden bemind )

Alleen werkwoorden die een lijdend voorwerp kunnen krijgen, kunnen in de lijdende vorm worden gezet:

Frans leren Blâmer = être blâmé. Entendre = être entendu. Lire = être lu. Montrer = être montré. Prendre = être pris. Voir = être vu, etc.
Frans leren Le professeur voit l'élève et l'élève est vu par le professeur. (De leraar ziet de leerling en de leerling wordt gezien door de leraar.)

Werkwoorden die een lijdend voorwerp kunnen krijgen en in de lijdende vorm gezet kunnen worden zijn over het algemeen transitieve werkwoorden. 

En in de meeste gevallen worden zij gevolgd door het woordje PAR (door) en soms door DE.
Frans leren Le boulanger vend le pain  ► le pain est vendu par le boulanger. (het brood wordt verkocht door de bakker ►"par le boulanger").

Intransitieve werkwoorden kunnen niet in de lijdende vorm gezet worden, behalve obéir, désobéir, pardonner, die een uitzondering vormen:
Frans leren Le juge pardonne les injures ► les injures sont pardonnées par le juge (de rechter vergeeft beledigingen ► de beledigingen worden vergeven door de rechter.)

 On (men) verdwijnt in de lijdende vorm :
Frans leren On poursuivit le fugitif ► le fugitif fut poursuivi. (men achtervolgt de voortvluchtige ► de voortvluchtige werd achtervolgd)

Wanneer het onderwerp van de zin een persoonlijk voornaamwoord (pronom personnel) is, dan is het vaak heel moeilijk daar een passieve vorm van te maken:
Frans leren J'abîme la voiture de mon voisin (ik beschadig de auto van mijn buurman) wordt in de passieve vorm ► la voiture de mon frère est abîmée par moi (de auto van mijn buurman wordt beschadigd door mij ► dit wordt in het Frans als te zwaar beschouwd, en dient dus vermeden te worden)

LET OP:  Alleen een transitief werkwoord kan een lijdende vorm krijgen.

Het hulpwerkwoord waarmee het vervoegd wordt is ÊTRE.

LET OP: In het Nederlands zeggen wij voor de voltooid verleden tijd van worden vaak  IS + volt. deelwoord

► La voiture a été abîmée par le voisin. (De auto is beschadigd (geworden) door de buurman.)

De vervoeging van het werkwoord   AIMER  in de lijdende vorm:

ÊTRE AIMÉ  (bemind worden, geliefd zijn/ worden)

Lijdende vorm

Indicatief

Tegenwoordige tijd

Voltooid verleden tijd

je suis aimé/ée (ik word bemind)
tu es aimé/ée
il est aimé
elle est aimée
nous sommes aimés/ées
vous êtes aimés/ées
ils sont aimés
elles sont aimées

j'ai été aimé/ée (ik ben/was bemind (geworden))
tu as été aimé/ée
il a été aimé
elle a été aimée
nous avons été aimés/ées
vous avez été aimés/ées
ils ont été aimés
elles ont été aimées

Onvoltooid verleden tijd

Verleden tijd in het verleden

j'étais aimé/ée (Ik was/werd bemind)
tu étais aimé/ée
il était aimé
elle était aimée
nous étions aimés/ées
vous étiez aimés/ées
ils étaient aimés
elles étaient aimées

j'avais été aimé/ée (Ik was geliefd (geweest))
tu avais été aimé/ée
il avait été aimé
elle avait été aimée
nous avions été aimés/ées
vous aviez été aimés/ées
ils avaient été aimés
elles avaient été aimées

Passé simple

Passé simple verleden

je fus aimé/ée (ik werd geliefd)
tu fus aimé/ée
il fut aimé
elle fut aimée
nous fûmes aimés/ées
vous fûtes aimés/ées
ils furent aimés
elles furent aimées

j'eus été aimé/ée (ik was geliefd geweest)
tu eus été aimé/ée
il eut été aimé
elle eut été aimée
nous eûmes été aimés/ées
vous eûtes été aimés/ées
ils eurent été aimés
elles eurent été aimés

Toekomende tijd 

Toekomende tijd in het verleden ("ik zou zijn ge....")

je serai aimé/ée (ik zal bemind worden)
tu seras aimé/ée
il sera aimé
elle sera aimée
nous serons aimé/ées
vous serez aimé/ées
ils seront aimés
elles seront aimées

j'aurai été aimé/ée (ik zou bemind worden)
tu auras été aimé/ée
il aura été aimé
elle aura été aimée
nous aurons été aimés/ées
vous aurez été aimés/ées
ils auront été aimés
elles auront été aimées

Subjonctif

Tegenwoordige tijd

Verleden tijd

que je sois aimé/ée
que tu sois aimé/ée
qu' il soit aimé
qu'elle soit aimée
que nous soyons aimés/ées
que vous soyez aimés/ées
qu' ils soient aimés
qu'elles soient aimées

que j' aie été aimé/ée
que tu aies été aimé/ée
qu' il ait été aimé
qu'elle ait été aimée
que nous ayons été aimés/ées
que vous ayez été aimés/ées
qu' ils aient été aimés
qu'elles aient été aimées

Onvoltooid verleden tijd

Plus-que-parfait

que je fusse aimé/ée (ik zou zijn)
que tu fusses aimé/ée
qu'il fût aimé
qu'elle fût aimée
que nous fussions aimés/ées
que vous fussiez aimés/ées
qu'ils fussent aimés
qu'elles fussent aimées

que j'eusse été aimé/ée
que tu eusses éte aimé/ée
qu'il eût été aimé
qu'elle eût été aimée
que nous eussions été aimés/ées
que vous eussiez été aimés/ées
qu'is eussent été aimés
qu'elles eussent été aimées

Conditionnel

Toekomde tijd van het verleden

Verleden tijd conditionnel 1re forme

je serais aimé/ée (ik zou geliefd zijn)
tu serais aimé/ée
il serait aimé
elle serait aimée
nous serions aimés/ées
vous seriez aimés/ées
ils seraient aimés
elles seraient aimées

j'aurais été aimé/ée (ik zou geliefd geweest zijn)
tu aurais été aimé/ée
il aurait été aimé
elle aurait été aimée
nous aurions été aimés/ées
vous auriez été aimés/ées
ils auraient été aimés
elles auraient été aimées

 

 2e forme

 

j'eusse été aimé/ée
tu eusses éte aimé/ée
il eût été aimé
elle eût été aimée
nous eussions été aimés/ées
vous eussiez été aimés/ées
ils eussent été aimés
elles eussent été aimées

Gebiedende wijs

Heden

Verleden

sois aimé/ée (wees geliefd)

soyons aimés/ées
soyez aimés/ées

aie été aimé/ée

ayons été aimés/ées
ayez été aimés/ées

Deelwoord

Heden

Verleden

étant aimé/ée (geliefd wordend)
 

aimé/ée

ayant été aimé/ée
ayant été aimés/ées

Hele werkwoord

Présent

Passé

être aimé

avoir été aimé

Gérondif

Présent

Verleden

en étant aimé

en ayant été aimé

Opmerkingen

Let op: Alleeen transitieve werkwoorden kunnen in de lijdende vorm gezet worden.

Zij worden vervoegd met het hulpwerkwoord ÊTRE.

WERKWOORDEN:  DE LIJDENDE VORM in het Frans: le passif