Le Questionnement; VRAAGZINNEN/ VRAGEN STELLEN/ VRAAGWOORDEN

Vragen stellen: TAALGEBRUIK

 

In het Frans kan een vraag op verschillende manieren gesteld worden. Dit heeft vaak te maken met de sociale kring waarin men zich bevindt. In de kolom hieronder staan drie manieren om een vraag te stellen, waarbij aangegeven wordt welk taalgebruik men in welke omstandigheden hanteert.

 VRAAGWOORDEN

met voorbeeldzinnen en vertaling

 

1. Algemeen gebruik
  zin met EST-CE QUE

Betekent "is het dat" maar wordt niet vertaald; is beleefdheidsvorm

2. VRIENDEN/ FAMILIE
intonatie: toon omhoog aan het eind van de zin

3. OFFICIEEL TAALGEBRUIK
  INVERSIE: omkeren ww- onderwerp.

Let op :

dit kan alleen met je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles als onderwerp !

 Gewone vraagzin met stijgende toon aan het eind van de zin

 (Ben je Frans ?

Komen jullie/komt U ?) ►

Est-ce que tu es français ?

Tu es français ?

Es-tu français ?

Est-ce que vous venez ?

Vous venez ?

Venez-vous ?

QUE / QUOI (wat)

 (Wat studeer je ?

Wat doet zij ?)►

Qu’est-ce que vous étudiez ?

Vous étudiez quoi ?

Qu’étudiez-vous ?

Qu'est-ce qu'elle fait ?

Elle fait quoi ?

Que fait-elle ?

(À) QUI  ((aan) wie)

(Wie nodig je uit ?

Aan wie schrijf je ?) ►

Qui est-ce que tu invites ?

Tu invites qui ?

Qui invites-tu ?

À qui est-ce que vous écrivez ?

Vous écrivez à qui ?

À qui écrivez-vous ?

COMMENT (hoe)

(Hoe komt u naar kantoor ?

Hoe stel jij je de toekomst voor ?) ►

Comment est-ce que vous venez au bureau ?

Vous venez comment au bureau ?

Comment venez-vous au bureau ?

Comment est-ce que tu imagines l'avenir ?

Tu imagines l'avenir comment ?

Comment imagines-tu l'avenir ?

OÙ (waar)

(Waar woont zij ?

Waar gaat u naartoe ?) ►

Où est-ce qu’elle habite ?

Elle habite où ?

Où habite-t-elle ?

Où est-ce que vous allez ?

Vous allez où ?

Où va-t-elle ?

POURQUOI (waarom)

(Waarom wil je mij zien?

Waarom is hij niet tevreden?)

Pourquoi est-ce que tu veux me voir ?

Tu veux me voir pourquoi ?

Pourquoi veux-tu me voir ?

Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content ?

Il n'est pas content pourquoi ?

Pourquoi n'est-il pas content ?

QUAND (wanneer)

(Wanneer komen ze aan ?

Wanneer is dat eens afgelopen?) ►

Quand est-ce qu’ils arrivent ?

Ils arrivent quand ?

Quand arrivent-ils ?

Quand est-ce que cela va finir ?

Cela va finir quand ?

Quand cela va-t-il finir ?

COMBIEN(hoeveel) 

(Hoeveel vraagt ze?

Met hoevelen zijn jullie ?) ►

Combien est-ce qu’elle demande ?

Elle demande combien ?

Combien demande-t-elle ?

Combien est-ce que vous êtes ?

Vous êtes combien ?

Combien êtes-vous?

QUEL(le)(s) (welk)

(Welk boek lees je ?

Hoe laat is het ?)

Quel livre est-ce que tu lis ?

Tu lis quel livre ?

Quel livre lis-tu ?

Quelle heure est-ce qu'il est ?

Il est quelle heure ?

Quelle heure est-il?

Vragen stellen: TAALGEBRUIK