Lijst van voorzetsels

LIJST

 VAN

VEEL

 GEBRUIKTE

VOORZETSELS

à aan

de van

excepté uitgezonderd

outre behalve 

suivant volgens

après na

delà vandaar

hormis buiten, behalve

par door

sur op, over

avant voor (tijd)

depuis sinds

hors buiten

parmi temidden

touchant rakend

 avec met

derrière achter

jusque tot aan

pendant tijdens

vers naar, tegen

chez bij

dès vanaf

malgré ondanks

pour voor

via via

comme als

devant voor (plaats)

moyennant via

près dichtbij

voici hier

concernant

betreffende

durant gedurende

nonobstant

niettegenstaande

sans zonder

voilà... hier

contre tegen

entre tussen

sauf behalve

sous onder

 ès in (titels)

dans in

envers tegen, jegens

selon volgens

 

 

Voorzetsels in samenstellingen

à bas de onderaan

à moins de

of het moet zo zijn dat...

autour de rond

en dépit de ondanks

par-delà daarbij, verder

à cause de vanwege

à partir de vanaf

au travers de door...heen

en dessous de onder

par-dessous van onder

à charge de ten laste van

à raison de ad

avant de voor

en face à tegenover

par-dessus van boven

à compter de vanaf

à seule fin de teneinde

contrairement à

in tegenstelling tot

en faveur de ten gunste van

par-devant van voren

à côté de naast

à travers doorheen

d'après volgens, naar

en guise de als

par-devers buiten

afin de om

au-dedans de in

d'avec met

en outre de daarnaast

par manque de bij gebrek aan

à fleur de dicht op

au-dehors de buiten

de façon à om

en plus de bovendien

par rapport à vergeleken bij

à force de

door steeds maar te

au-delà de boven

de manière à om

en sus de als aanvulling op

par suite de ten gevolge van

à la faveur de  ten gunste van

au-dessous de onder

de par door

face à tegenover

près de bij

à la merci de ten dienste van

au-dessus de boven

de peur de uit angst voor

faute de bij gebrek aan

proche de dichtbij

à l'encontre de tegen... in

au-devant de voor

du côté de aan dekant van

grâce à dankzij

quant à voor wat betreft

à l'entour de rondom

au lieu de i.p.v.

en arrière de

hors de buiten

quitte à dan zelfs

à l'exception de m. u. v.

au moyen de middels

en bas de

indépendamment de

onafhankelijk van

sauf à behalve

à l'exclusion de m. u. v.

auprès de bij

en deçà de onder

loin de  ver van

sur le point de op het punt staan om te

à l'instar de in navolging van

au prix de voor (prijs)

en dedans de in

lors de tijdens

vis à vis de jegens, tegenover

à l'insu de zonder medeweten van

au prorata de in verhouding tot

en dehors de buiten

  à même direct