Ni et n'y; verschil; betekenis, gebruik, voorbeelden;

  

Ni et n'y : zelfde uitspraak, maar verschillende betekenis

  

NI

De vormen NI en  N'Y  worden qui op dezelfde manier uitgesproken en hebben beide een negatieve lading, maar hebben een andere betekenis en behoren niet tot dezelfde grammaticale categorie.

Ni is een opsommingswoord dat ontkennende elementen uit een zin met elkaar verbindt. In het Nederlands kennen we het als NOCH. Het wordt meestal herhaald en gekoppeld aan het bijwoord van ontkenning NE.  Om verwarring uit te sluiten, kan men NI vervangen door ET als we de zin niet ontkennend maar bevestigend maken ; bijvoorbeeld : Elle est partie sans imperméable ni parapluie wordt dan  Elle est partie avec son imperméable et son parapluie.

Andere voorbeelden : 

- Ni le froid ni la neige ne m’empêcheront d’aller lui rendre visite. (Kou noch sneeuw zullen me ervan weerhouden hem te bezoeken.)

- Mon conjoint n’a d’intérêt ni pour le théâtre ni pour le cinéma. (Mijn vriend heeft noch belangstelling voor het theater, noch voor de film.)

- Pendant notre séjour au chalet, nous n’avons pas fait de ski ni de ski de fond. (Tijdens ons verblijf in het chalet hebben we noch geskied noch gelanglaufd.)

- Ni l’une ni l’autre des propositions ne l’a satisfaite. (Noch het ene noch het andere voorstel stelde haar tevreden.)

- Ce film raconte une histoire sans queue ni tête. (Deze film vertelt een verhaal zonder kop noch staart.)

N’Y 

N’Y  wordt gevormd door NE (waarvan de 'e' door een hoge komma wordt vervangen) , en Y

- Comment peux-tu parler en mal de ce pays, tu n’y as été qu’une seule semaine ? (Hoe kun je nu zo negatief over dat land spreken, je bent er maar een weekje geweest ?)

- Ne t’en fais pas, tu n’y es pour rien dans ce conflit. (Maak je niet druk, je kunt er niets aan doen, aan dat conflict)

- Ce poste de gestion, je n’y ai pas encore renoncé. (Die managementbaan, daar heb ik nog niet van afgezien.)

Ni et n'y : zelfde uitspraak, maar verschillende betekenis