TEL, TOUT: GEBRUIK EN VERBUIGINGEN

TEL

 TEL is een onbepaald voornaamwoord en heeft als synoniem in het Frans semblable, si grand, si fort.

  Het wordt vertaald met : "dergelijk (e), zo'n, zo een, zulk(e), (een) zodanig (e)".

  Het kan in geslacht en getal veranderen afhankelijk van het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort :

Frans leren Avec une telle chance, il est sûr de réussir. (Met zoveel geluk zal hij zeker slagen).

Frans leren Pauvre Jérôme, je n'imaginais pas un tel désarroi. (Arme Jérôme, zo'n ontreddering had ik niet verwacht.)

Frans leren Au final, il importe de choisir entre tel ou tel pantalon. (Uiteindelijk is het belangrijk om die of die pantalon te kiezen. )

Frans leren De tels bandits sont nombreux dans le monde. (Zulke bandieten zijn talrijk op de wereld.)

Frans leren De telles tornades ne se produisent que tous les vingt ans environ. (Dergelijke tornado's komen maar één keer in de twintig jaar voor.)

TOUT

SCHEMA

Vorm 

Betekenis 

TOUT 

enkelvoud

Ieder, Elk

TOUS

meervoud

Allen, Allemaal, Iedereen

 

TOUT + LE  + znw.

TOUTE + LA + znw.

 enkelvoud  

De hele

Het hele

TOUS + LES lidwoord + znw.

 meervoud 

Alle

TOUT is een onbepaald voornaamwoord. Het heeft verschillende betekenissen :

TOUT enkelvoud + zelfstandig naamwoord ZONDER lidwoord :  = IEDER, ELK (enkelvoud). Het krijgt de verbuiging van het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort: tout candidat, toute faute = iedere kandidaat, elke fout.

Frans leren Toute faute de dictée comptera deux points en moins.

 (Bij elke fout in het dictee worden er twee punten afgehaald)

Frans leren Le concours est ouvert à tout candidat européen.

 (Het concours is geopend voor iedere Europese kandidaat; ► op voorwaarde dat hij Europeaan is).

Frans leren Toute consultation est payable d'avance.

 (Ieder consult moet van te voren betaald worden.)

TOUT enkelvoud + zelfstandig naamwoord MET lidwoord: = DE HELE.

Het krijgt de verbuiging van het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort:  tout le livre (het hele boek) , toute la soirée (de hele avond). 

Frans leren Anatole a accompagné sa fiancée toute la soirée.

 (Anatole heeft zijn verloofde de hele avond vergezeld)

TOUS  MET lidwoord LES meervoud + zelfstandig naamwoord: = ALLE. Het krijgt de uitgang van het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort : tous les jours (elke dag, alle dagen), toutes les filles (alle meisjes). 

Frans leren Toutes les copies seront ramassées dans deux heures.

 (Alle blaadjes worden over twee uur opgehaald)

Frans leren Nous rappelons que tous les lots doivent être retirés avant demain midi.

(Wij maken u erop attent dat alle artikelen voor morgenmiddag twaalf uur moeten zijn weggehaald.

TOUS : meervoud zonder zelfstandig naamwoord, zonder lidwoord, zonder verbuiging: = ALLEN, ALLEMAAL, IEDEREEN

       Frans leren Tous sont partis.

        (Allen zijn vertrokken/ Iedereen is vertrokken)    

a) TOUT : vóór een naam van een stad wordt het niet verbogen :

Tout Rome est au courant de ces faits. (Heel Rome was op de hoogte van deze feiten)

b) Tous +lidwoord "les" + UREN, DAGEN, WEKEN, MAANDEN, JAREN : = OM DE .../ OM HET...

Frans leren Tous les trois jours : "OM DE DRIE DAGEN"

Frans leren Toutes les heures = "OM HET UUR"

Frans leren Tous les deux ans = "OM DE TWEE JAAR"

Uitzondering :

Frans leren Tous les ans = "ELK JAAR, alle jaren"

Frans leren Tout le monde = iedereen, <=> Le monde entier = de hele wereld

Vorm 

Betekenis 

TOUT (los)

enkelvoud

Ieder, Elk

TOUS (los)

meervoud

Allen, Allemaal, Iedereen

 

TOUT LE  lidwoord + znw.

TOUTE LA lidwoord + znw.

 enkelvoud  

De hele

Het hele

TOUS LES lidwoord + znw.

 meervoud 

Alle