Vocabulaire-Oefeningen-audio

Vocabulaire-Oefeningen : Audio.

Spreekvaardigheid.

Audio français - met Franse zinnen.

Audio français - met Nederlandse zinnen.

 

Luisteren en uitspreken

   Oefeningen 

Luisteren en uitsprekenOdilon Redon. Vocabulaire-Oefeningen audio, Vocabulaire en Tekstbegrip Franse leren, Vivienne Stringa

   Oefeningen 

Luisteren en uitspreken

   Oefeningen 

Luisteren, uitspreken en vertalen

   Oefeningen 

Luisteren en uitspreken

   Oefeningen 

Stoffen en materialen

   Oefeningen 

Luisteren en uitspreken

   Oefeningen 

Kleuren

Odilon Redon. Vocabulaire-Oefeningen audio, Vocabulaire en Tekstbegrip Franse leren, Vivienne Stringa

   Oefeningen 

Werkwoorden vervoegd in de zin

   Oefeningen 

Luisteren, uitspreken en vertalen

   Oefeningen 

Luisteren en uitspreken

   Oefeningen 

Luisteren, uitspreken en vertalen

   Oefeningen 

. . ........................... ..... ..... ...... ...... .........