Tijdsaanduiding: depuis, pendant, en, il y a, dans. (DANS) Audio. Luistervaardigheid Frans Grammatica

DANS

Het woord dans kennen we als voorzetsel, en betekent 'in'.
In een tijdsaanduiding wordt het ook gebruikt, en dan betekent het 'over', gevolgd door een tijdsduur.
Je gebruikt het voor iets dat nog moet gebeuren.
Het werkwoord staat in de tegenwoordige of toekomende tijd.


Je finis dans deux heures, venez me chercher. (Ik ben over twee uur klaar, kom me dan halen.)
 

Je vous rejoins dans dix minutes. (Ik ben over tien minuten bij u.)
 

Les vacances, c'est dans deux mois !
 

Je vais avoir des examens dans deux semaines.
 

Dépêchez-vous, le film commence dans cinq minutes.
 

Le train entrera en gare dans trois minutes.
 

Je ne sais pas ce que je ferai dans dix ans !
 

Dans trente ans, il y aura des restaurants sur Mars.
 

Dans vingt siècles, la Terre aura peut-être disparu.