Tijdsaanduiding: depuis, pendant, en, il y a, dans. (IL Y A) Audio. Luistervaardigheid Frans Grammatica

Il y a

Deze drie korte woordjes kennen we als ‘er is, er zijn, er staan, er zit’ etc.
Maar als tijdsaanduiding betekent IL Y A ‘geleden’, in combinatie met de hoeveelheid tijd het geleden is dat...
Het werkwoord staat meestal in de passé composé.


Jacques ? Je l'ai vu il y a deux jours. (Ik heb hem twee dagen geleden gezien.)
 

J'ai rencontré Marie il y a cinq minutes. (Ik heb Marie vijf minuten geleden ontmoet.)
 

Le cours a commencé il y a dix minutes. (De les is tien minuten geleden begonnen.)
 

Cela s'est passé il y a deux jours. (Dat is twee dagen geleden gebeurd.)
 

Nous nous sommes rencontrés il y a cinq ans.
 

C'était son anniversaire il y a deux jours.
 

De vorm Il y a... que betekent hetzelfde als DEPUIS


Il y a trois jours qu'ils sont arrivés. (Het is al drie dagen geleden dat ze aangekomen zijn/ze zijn hier al/sinds drie dagen.)
 

Il y a vingt ans qu'elle est partie en France. (Het is twintig jaar geleden dat ze naar Frankrijk is vertrokken/Ze is twintig jaar geleden vertrokken naar Frankrijk.)
 

Il y a dix ans que nous vivons ensemble. (Wij wonen al tien jaar samen.)