Twee weken Holland. Paul Verlaine (13)

 

    In zijn allereerste periode werd Kloos beïnvloed door Shelley, Heine en graaf Platen. Hij begon met het schrijven van Duitse verzen, die gepubliceerd werden in een duister tijdschrift dat niemand kent.

 Paul Verlaine, Quinze jours en Hollande, Lettres à un ami.   Johan Thorn Prikker  Brieven  Philippe Zilcken  Souvenirs la Revue Blanche 1896. Frans leren, Vivienne Stringa

    Een intransigent temperament. Studeerde klassieke letteren, staat bekend als zeer onderlegd in het Grieks van Aischulos, onderbrak zijn universitaire studies, omdat hij geen ambitie had les te geven om te leven.

 

    Albert Verwey, die gij reeds kent ... ”

    Op hetzelfde moment stond de man, die het voorwerp uitmaakte van een zo merkwaardige mededeling, van zijn tafel op, kwam op mij toe en stelde zich voor. We drukten elkaar de hand en van de inlichtingen die ik zo pas had vernomen maakte ik gebruik om over hemzelf te spreken en zijn werk. Hij antwoordde in een ruig maar korrekt Frans, zeer vriendelijk, maar bijna monosyllabisch, en er was minstens de komst nodig, naast mij, van een paar van zijn Amsterdamse kameraden, felle drinkebroers en rokers, om een beetje het voorhoofd te ontrimpelen, dat er edel uitzag door hoger weemoed ...

    Ik laat buiten beschouwing het aantal kleine en grote uitgedronken glazen, opgeknabbelde kleine droge koekjes, verorberde koude gerechten, gerookte sigaren. De gesprekken waren algemeen geworden, want, eindelijk, namen ook de dames eraan deel.

    Maar de tijd staat niet stil en morgen is het geen rustdag. De koetsier was nog van de partij en ongeveer tegen twee uur in de morgen lag uw dienaar, die zich tot ‘redenaar’ had ontpopt, met gesloten vuisten te snurken.

    De volgende morgen stond ik zeer laat op en kwam pas beneden toen met de vork zou gegeten worden. Verwey - die niet in Den Haag woont, was voor mij vriendelijk overgekomen - erom verzocht -, en deze omstandigheid bracht me dadelijk het gesprek in herinnering van de vorige avond met de meneer die zo goed op de hoogte bleek van de Hollandse schrijvers, gesprek dat precies onderbroken werd op het ogenblik dat hij me ‘heet uit de oven’, Verwey zou opdienen.

    Hier, zei me Zilcken met wie ik over Verwey sprak, hier hebt ge een ‘momentopname’ die een lettervriend onlangs maakte, en hij reikte me een schrift over met een heel pak gegevens.

    Ik las : “Albert Verwey. Minder genie misschien en meer talent dan Kloos, die zes jaar ouder is - was de leerling, het kind in kunstaangelegenheden en de intieme vriend van Kloos. Sedertdien ... publiceerde in 1885 verzen van grote schoonheid en nog Van het leven’. Trok zich in 1889 wat terug.

Paul Verlaine. Twee weken Holland.