Persoonlijk voornaamwoorden wederkerend 4: Luistervaardigheid Frans Grammatica

Het Franse persoonlijk voornaamwoord bij wederkerende werkwoorden. In het Frans zijn er veel wederkerende werkwoorden. In het Nederlands bestaan ze ook, bijvoorbeeld 'ik douche me', 'jij bereidt je voor', 'hij vergist zich'. In onderstaande voorbeelden met audio kunnen we zien hoe ze in het Frans gebruikt worden. In sommige gevallen betekent het in het Frans ook 'elkaar', zoals bij 'se téléphoner, se voir, s 'écrire'.  (Andere voorbeelden zijn se lever, se coucher, se laver, se réveiller, se parler, se téléphoner, se voir , etc.)

Wederkerende werkwoorden in het Frans


Je me brosse les dents le matin et le soir.
 
  audio

Il se lève à six heures tous les jours.
 

Tu te prépares pour l'examen ?
 

Nous nous parlons au téléphone chaque jour.
 

Je ne me lève jamais avant 8 heures.
 

Hier, elle s'est couchée très tard.
 

Nous nous sommes écrit pendant des années.
 

Ils se sont connus il y a vingt ans.
 

Elle s'est beaucoup inquiétée hier soir.
 

Nous ne nous sommes pas vus depuis deux semaines.
 

Lijdend voorwerp

Meewerkend voorwerp

Met nadruk

Wederkerend

Y en
EN

 Luistervaardigheid Frans :  Grammatica