Zakelijk Frans lerenZakelijk Frans: Franse les voor bedrijven, individueel of kleine groep, ERK-niveau, evaluatie,  spreek-, schrijf-, lees- en luistervaardigheid, intensieve taalcursus Frans Vivienne Stringa
 

Franse les voor werknemers en bedrijven

                         

 

Een bedrijf kan contacten krijgen met Franstalige collega's in andere filialen of bij andere bedrijven. Dan is het handig als de werknemers de Franse taal beheersen.
Internationaal communiceren wordt steeds belangrijker.
Hiervoor is niet alleen kennis van de taal belangrijk, maar ook kennis van de cultuur en gewoontes en gebruiken.
Omgangsvormen, manieren  en gesprekken voeren, uitdrukkingen, het voorkomen van misverstanden, etiquette, sociale thema's, politiek, rechtspraak, wetten en regels.

U kunt les nemen bij mij, via Skype bijvoorbeeld, of ter plaatse op uw bedrijf.
We stellen een plan van aanpak op volgens uw taalwensen. Het taalniveau verhogen op het gebied van spreekvaardigheid, luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en leesvaardigheid.
Mails en telefoontjes beantwoorden, documenten lezen.
U geeft het leerdoel en uw wensen aan en op die basis gaan we van start.
Communicatief correct functioneren is hier de rode draad. Het leertempo en de inhoud worden aangepast aan de cursist(en).
De lessen zijn gericht op communicatie en op de praktijk van uw bedrijf. Conversatielessen zijn belangrijk.
De volgende onderdelen komen aan bod, van begin tot gevorderd: zich voorstellen, groeten, afscheid nemen.
Afspraken maken, telefoneren, emails schrijven, maar ook een hotel reserveren, een tafel in een restaurant, in zakelijk Frans maar ook minder formeel.
Specifiek taalgebruik dat betrekking heeft op uw vakgebied of specifieke situaties in uw bedrijf, met motiverende en doelgerichte lessen.

Er wordt aandacht besteed aan de uitspraak, intonatie en klemtoon; er kan geoefend worden met presentaties, vergaderingen en ad-hocsituaties zoals deze zich kunnen voordoen op het werk na te bootsen in het Frans. Beleefdheidsvormen in Frankrijk zijn belangrijk; over de verschillen tussen de Franse omgangsvormen en de Nederlandse mogen geen misverstanden ontstaan.
Persoonlijk contact en een aangename sfeer zijn belangrijk om met plezier en succes te leren.

Deelname kan individueel of in kleine groepen.

Frans Leren geeft lessen op maat. Hoe gaan we te werk:

1   Een eerste kennismaking van het bedrijf met de docent.
Hierna maken we een afspraak voor een gesprek om algemene en specifieke wensen kenbaar te maken, kortom wat het bedrijf wil bereiken met de cursus.

2   Gesprek of intake: hierbij wordt/worden de deelnemer(s) persoonlijk getest door middel van een mondelinge of schriftelijke test.
Hierbij wordt het ERK-niveau vastgesteld voor het basisniveau om te starten.
De resultaten worden vastgelegd en er wordt een plan opgesteld waarin de behoeften en wensen worden weergegeven.
Bij meerdere deelnemers in een groep kan er op een bepaald niveau worden lesgegeven, maar er kan ook in een groep gedifferentieerd worden.

3   Voorstel: U krijgt een duidelijke offerte met richtlijnen voor de cursus.
Na goedkeuring van dit voorstel wordt er een begindatum vastgesteld.

4   Kwaliteitscontrole: controle of de cursus voldoet aan uw verwachtingen.
Indien  nodig wordt de cursus aangepast.
Halverwege en aan het eind van de cursus volgt een evaluatie die door de cursist kan worden ingevuld.
Aan het einde van de cursus ontvangt u een eindrapport van de docent.
Hierin wordt de loop van de cursus beschreven, wat er goed ging en wat niet, hoe de inzet van de cursist was en welke vooruitgang hij of zij heeft geboekt.

   Let op, ik antwoord alleen op relevante, concrete, beleefde (zoals aanhef en afsluiting),
van gezond verstand getuigende en voor mij nuttige berichten.

Bestand toevoegen
Formats de fichier : doc, docx, pdf, xls