CERTAIN, AUCUN: BETEKENIS EN GEBRUIK; FRANSE GRAMMATICA

CERTAIN en AUCUN: ONBEPAALD VOORNAAMWOORD  
Zie ook hier  Of hier

CERTAIN

CERTAIN  is een onbepaald voornaamwoord (pronom indéfini) en betekent SOMMIGE, BEPAALDE, (EEN) ZEKERE, EEN AANTAL; het kan in het mannelijk, vrouwelijk, enkelvoud of meervoud staan, afhankelijk van het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort. 


CERTAIN, CERTAINE, CERTAINS, CERTAINES 

ENKELVOUD:  CERTAIN, CERTAINE (een bepaalde, een zekere, ene)

In het enkelvoud krijgt CERTAIN en CERTAINE het lidwoord UN of UNE, en betekent dan een bepaalde, een zekere, ene :

Frans leren Quand on lui rend visite, il prend un certain temps avant d'ouvrir sa porte (Wanneer je bij hem op bezoek komt, dan doet hij er altijd een bepaalde tijd over om open te doen).

Frans leren Elle a un certain plaisir à blesser les gens. (Ze heeft er een bepaald soort plezier in om mensen te kwetsen.)

Wanneer un certain, une certaine voor een voornaam staat, kan het betekenen dat men deze persoon niet kent, maar het kan ook een ironische of zelfs misprijzende bedoeling hebben :

 Frans leren J'ai rencontré un certain Roméo qui se prétend Avocat.

(Ik heb ene Roméo ontmoet die beweert advocaat te zijn.)

MEERVOUD :  CERTAINS, CERTAINES (een aantal, sommige, bepaalde, enkele)

In het meervoud wordt  certain(e)s gebruikt om een beperkt of bepaald aantal personen, dieren of objecten aan te wijzen:

Frans leren Certains joueurs étaient en retard à l'entraînement (

een aantal/ sommige spelers waren te laat op de training.) 

Frans leren J'ai constaté une maladie chez certaines personnes .

(Ik heb bij een aantal/ bepaalde personen een ziekte geconstateerd)

 Wanneer CERTAIN achter het zelfstandig naamwoord staat, dan is het een bijvoeglijk naamwoord en betekent het  il était sûr, il est tenu pour vrai : "een voor waar aan te nemen .../ betrouwbaar, waar..." :

Frans leren L'avocat parlait d'un témoignage certain. (De advocaat sprak over een voor waar aan te nemen getuigenis)

AUCUN

AUCUN is ook een onbepaald voornaamwoord en betekent
GEEN, NIET EEN VAN DE, NIEMAND VAN DE

ENKELVOUD: AUCUN, AUCUNE : (geen, niet een van de, geen enkele, niemand van de) 

Het krijgt het geslacht van het zelfstandig naamwoord waar het bijhoort: AUCUN (mannelijk), AUCUNE (vrouwelijk)

Het wordt als volgt gebruikt : ► AUCUN (+zelfstandig naamwoord) + NE  (+werkwoord)

Frans leren Aucun élève n'a réussi l'épreuve. (geen enkele leerling heeft de proef gehaald.)

Frans leren Aucun ami n'a assisté à son anniversaire. (Niet één van zijn vrienden is op zijn verjaardag gekomen)

Frans leren Aucune invitation ne sera envoyée pour cette réunion. (Voor deze reünie zal geen enkele uitnodiging worden verstuurd.)

Over het algemeen kent  AUCUN alleen enkelvoud. Als het zelfstandig naamwoord dat er na komt wel in het meervoud staat, dan gebruikt men AUCUN DES . Dit gaat dan als volgt:

Frans leren Aucun des ouvriers n'a osé s'exprimer. (Geen van de arbeiders durfde zijn menig te geven.)

Frans leren Aucun des élèves n'a réussi l'épreuve. (Geen van de leerlingen heeft het proefwerk gehaald.)

Frans leren Aucune des vendeuses n'a souhaité s'exprimer. (Niemand / geen van de verkoopsters wilde iets zeggen.)

Uitzondering: het Frans kent  woorden die alleen in het meervoud bestaan. In dat geval moet AUCUN wel in het meervoud staan: (zeldzaam)

Frans leren Estelle n'assistera à aucunes obsèques. (Estelle zal bij niet één / geen enkele begrafenis zijn.) Maar men zal vaker AUCUN-E + des in het enkelvoud gebruiken, en de zin wordt dan als volgt: Estelle n'assistera à aucune des obsèques.

AUCUN heeft vaak een negatieve waarde in de combinatie met NE of SANS :


Frans leren Il n'a fait aucune erreur à sa composition de calcul. (Hij heeft geen enkele fout gemaakt bij zijn rekenproefwerk)

Frans leren Il va concourir à l'épreuve de ski, sans aucune préparation. (Hij gaat meedoen met de skiwedstrijd, zonder enige voorbereiding.)

AUCUN staat soms achter het zelfstandig naamwoord, en dan vaak in combinatie met SANS:

Frans leren Il a tué cet animal sans émotion aucune. (Hij heeft dat dier zonder enige emotie gedood.)