Fonetiek Frans, La liaison, verbinding van woorden in de uitspraak

Uitspraak Frans, uitspraak van de liaison in het Frans, het uitspreken van klanken achterelkaar in het Frans. Uitspraak Frans, Franse uitspraak, Franse uitspraakregels voor verbindingswoorden, Wanneer spreek je woorden achterelkaar uit in het Frans

La liaison: het uitspreken van klanken achterelkaar in het Frans.

In het gesproken Frans is er nooit een pauze tussen de woorden. De woorden worden achterelkaar uitgesproken. Op deze pagina's voorbeelden van wat wel en niet kan. Er zijn drie soorten aaneenschakelingen: 

  — Klinker-klinker aan elkaar
  — Medeklinker-klinker achterelkaar
  — La liaison: verbinding van medeklinker-klinker


La liaison : Sommige medeklinkers die normaliter niet worden uitgesproken kunnen in sommige gevallen worden uitgesproken samen met de beginklinker van het woord dat erop volgt.
Er zijn verplichte liaisons en verboden liaisons.

VERBODEN LIAISONS 

Naam / zelfstandig naamwoord + werkwoord

Jean est là.
Simon est parti.
L'avion atterrit dans deux minutes.
Ton gâteau est bon, mais le mien est meilleur.
Les garçons arrivent à point.

Enkelvoud + bijvoeglijke bepaling

Tu as un mot à ajouter ?
Tu es un enfant unique ?
Chez Léon, c'est un restaurant à conseiller absolument.

Vraagwoorden (quand — comment — combien — combien de temps + werkwoordgroep)

Quand est-elle partie ?
Quand a-t-il appelé ?
Jusqu'à quand allez-vous rester ?
Comment est-il, ton copain ?
Comment ouvrir cette boîte ?
Combien avez-vous d'enfants ?
Combien de temps est-il absent ?
  Let op:
Quand est-ce qu'elle est partie ?
Comment allez-vous ?

Vraag met inversie van het onderwerp on

Qui a-t-on invité ?
Doit-on enlever les chaussures ?
Quand va-t-on emballer les meubles ?

Voor de aangeblazen h

C'est un héros.
Pierre va s'installer en Hongrie.
Où sont-ils ? En haut ou en bas ?

Het voegwoord et

Il entre et il sort.
Je voudrais un café et un sandwich.
Il y a quelque chose entre lui et elle.

VERPLICHTE LIAISONS 

Fonetiek Frans. Uitspraak Frans, Franse uitspraak, Franse uitspraakregels, Uitspraak cédille, Moeilijkheden, liaisons. verbindingsuitspraak,  Vivienne Stringa

Spreekvaardigheid: Dialogen.
Voor docent en leerlingen, alle niveaus.

Het doel van deze serie audioteksten is om een keuze aan praktische dialogen aan te bieden die afkomstig zijn uit het dagelijks leven.
Deze teksten kunnen nuttig zijn voor lerenden die beginnen met Frans leren, want hier leren zij een groot aantal voorbeelden van situaties uitgevoerd in gesproken tekst die vaak gebruikt worden door Franstalige mensen in gewone gesprekken.
Studenten en meer gevorderden kunnen deze audiobestanden ook gebruiken voor bijvoorbeeld het aantal grammaticale constructies dat in de gesprekken verwerkt zit en de vele verschillen in uitspraak van diverse klinkers en medeklinkers.

   Bekijk de lijst hier