De klanken van de medeklinkers in het Frans

De klanken van de medeklinkers in het Frans. Contrastieven van stemhebbende en stemloze klanken, Uitspraak Frans, uitspraakregels Frans, liaisons. verbindingsuitspraak.

De klanken van de medeklinkers in het Frans

Contrastieven van stemhebbende en stemloze klanken

 
Fonetiek Frans [ f ] [ v ]
faim vin
enfer envers
fou vous
enfin en vain
refus revue
neuf neuve
Fonetiek Frans [ s ] [ z ]
dessert désert
poisson poison
ils sont ils ont
assis Asie
douce douze
ils s'aident ils aident
Fonetiek Frans [ ʃ ] [ ʒ ]
chou joue
champ gens
cache cage
boucher bouger
manche mange
hanche ange

Tegenstelling van stemloze en stemhebbende klanken.

Fonetiek Frans [ p ] [ b ]
pain bain
pas bas
poire boire
pierre bière
patte battent
pont bon
Fonetiek Frans [ t ] [ d ]
thé
tant dent
tout doux
été aider
tonne donne
vite vide
Fonetiek Frans [ k ] [ g ]
cou goût
quai gai
quand gant
carré garer
bague bac
oncle ongle
Fonetiek Frans. Uitspraak Frans, Franse uitspraak, Franse uitspraakregels, Uitspraak cédille, Moeilijkheden, liaisons. verbindingsuitspraak,  Vivienne Stringa

Spreekvaardigheid: Dialogen.
Voor docent en leerlingen, alle niveaus.

Het doel van deze serie audioteksten is om een keuze aan praktische dialogen aan te bieden die afkomstig zijn uit het dagelijks leven.
Deze teksten kunnen nuttig zijn voor lerenden die beginnen met Frans leren, want hier leren zij een groot aantal voorbeelden van situaties uitgevoerd in gesproken tekst die vaak gebruikt worden door Franstalige mensen in gewone gesprekken.
Studenten en meer gevorderden kunnen deze audiobestanden ook gebruiken voor bijvoorbeeld het aantal grammaticale constructies dat in de gesprekken verwerkt zit en de vele verschillen in uitspraak van diverse klinkers en medeklinkers.

   Bekijk de lijst hier