Grammatica Frans leren (Letter D)

 

 A                                       

Degrés de comparaison Versterkende de bijwoorden/vergelijkende trap/vergrotente trap/overtreffende trap nº1
Degrés de comparaison Versterkende de bijwoorden/vergelijkende trap/vergrotente trap/overtreffende trap nº2 
De, à, en,et ''chez'' Het gebruik van de voorzetsels
Des, de la, de l', le, la, un, une, l': Articles nº1
Des, de la, de l', le, la, un, une, l': Articles nº2
Des, de la, de l', le, la, un, une, l': Articles nº3
''De'' dans une phrase négative ''De'' in een ontkennende zin 
DEPUIS (sinds) PENDANT (tijdens) EN (binnen, over) IL Y A (geleden) Dans. Algemene structuren voor het uitdrukken van een tijdsduur (over)  
Déterminants de temps Tijdsbepalingen In het Nederlands kunnen we tijdsbepalingen ook vaak (tussen haakjes) weglaten
DIFFÉRENTS - DIVERS,  Betekenis: meerdere, verschillende, diverse, verscheidene 
De Franse werkwoorden uit de 1e group
De Franse werkwoorden uit de 2e groep
De Franse werkwoorden uit de 3e groep
Différences :passé composé et imparfait Verschil Passé composé en l'Imparfait
Discours indirect  DE INDIRECTE REDE  Bij de directe rede vermeldt de spreker de zin zoals hij letterlijk is uitgesproken. Bij de indirecte rede vermeldt de spreker het uitgesprokene in zijn eigen woorden, en begint met 'que' (dat). Opmerking: In het Frans laat men een spatie tussen de aanhalingstekens openen [« ] en het eerstvolgende woord; en tussen het laatste woord en de aanhalingstekens sluiten [ »]
Delend lidwoord 1
Delend lidwoord 2
Delend lidwoord 3

 

 A