Grammatica Frans leren Letter p

 

 A                                       

Passé composé HET VOLTOOID DEELWOORD DAT VERVOEGD WORDT MET HET HULPWERKWOORD AVOIR: Krijgt het voltooid deelwoord (participe passé) een uitgang wanneer het vervoegd wordt met het hulpwerkwoord AVOIR ?
Passé composé of Imparfait? De onvoltooid verleden tijd of het voltooid deelwoord?
Passé composé of Imparfait? De onvoltooid verleden tijd of het voltooid deelwoord?
Passé composé of Imparfait? De onvoltooid verleden tijd of het voltooid deelwoord?
Le passif De lijdende vorm in het Frans: le passif 1
Le passif De lijdende vorm in het Frans: le passif 2
Pays, villes, départements, régions: articles + prépositions VOORZETSELS VOOR LANDEN,STREKEN EN STEDEN
Prépositions Het voorzetsel 1
Prépositions Het voorzetsel 2
Prépositions, De voorzetsels à, de, chez 1
Prépositions, De voorzetsels à, de, chez 2
Prépositions, De voorzetsels en EN en Y 1
Prépositions, De voorzetsels en EN en Y 2 
Prépositions et conjonctions correspondantes Voorzetsel + zelfst. nmw. Voorzetsel + hele ww. Voegwoord + indicatief. Voegwoord + subjonctif
Pronoms démonstratifs, HET AANWIJZEND VOORNAAMWOORD CE, CET, CETTE, CES 1
Pronoms démonstratifs, HET AANWIJZEND VOORNAAMWOORD CE, CET, CETTE, CES 2 
Pronoms indéfinis: chaque, certain, tout 1
Pronoms indéfinis: chaque, certain, tout 2 
Pronoms interrogatifs, Le questionnement 1
Pronoms interrogatifs, Le questionnement 2
Pronoms-possessifs Het bezittelijk voornaamwoord 1
Pronoms-possessifs Het bezittelijk voornaamwoord 2
Pronoms relatifs, het betrekkelijk voornaamwoord 1
Pronoms relatifs, het betrekkelijk voornaamwoord 2
Het tegenwoordig deelwoord, PARTICIPE PRÉSENT + GÉRONDIF
Particularités de la langue française Een aantal bijzondere gevallen in de Franse taal
Verschil Passé composé en l'Imparfait
Le passé, De onvoltooid verleden tijd of het voltooid deelwoord? 
Politesse-beleefdheidsvormen
Participe présent
Persoonlijk voornaamwoord (Pronom personnel)
La Phrase: de Franse zin
LE PARTICIPE PASSÉ (Het voltooid deelwoord)
LE PARTICIPE PASSÉ 2 (Het voltooid deelwoord)
Passé simple, verleden tijden
Plutôt/plus tôt: verschil
Peu: Betekenis, gebruik en voorbeelden
Plaats van het bijwoord

 A