Grammatica Frans leren letter v

 

 A                                       

Verbes pronominaux Wederkerende werkwoorden
Verschil Passé composé en l'Imparfait
Vervoegingen van werkwoorden
Controle des verbes, Herhalings- en contrôle oefeningen van werkwoorden (niveau 5 et 6ème année )
VOEGWOORDEN 1
VOEGWOORDEN 2 Voorzetsel + zelfstandig naamwoord
VOEGWOORDEN 3 Onderschikkend
VOEGWOORDEN 4 van tijd (tijdsbepalingen)
VOEGWOORDEN 5
Voltooid tegenwoordige toekomende tijd: Le futur antérieur
Voorzetsels
Vraagwoorden 
Voorzetsels met voegwoorden
Voorzetsels en EN en Y
Voorzetsels-a-de-chez-en
Voorzetsels landennamen
Vrouwelijk, mannelijk
Vrouwelijk, mannelijk maken van zelfstandig naamwoorden, beroepen
Vergrotende trap 1
Vergrotende trap 2
Vragende voornaamwoorden 1: QUEL
Vragende voornaamwoorden 2: pourquoi, comment, quand etc.
de Verleden tijden: Uitleg en gebruik 1
de Verleden tijden: Uitleg en gebruik 2
Verschil Verleden tijden: passé composé of imparfait 1
Verschil passé composé en imparfait 2
Verschil passé composé en imparfait 3
Verschil plutôt/plus tôt
Voegwoorden van tijd: uitleg en gebruik
Voegwoorden, onderschikkend
Verschil Quand/qu'en
Het Voltooid deelwoord met avoir: uitgang of niet?
Het Voltooid deelwoord met avoir: uitleg en voorbeelden 1
Het Voltooid deelwoord met avoir: uitleg en voorbeelden 2 
Het Voltooid deelwoord 2: welke uitgang na EN?
Voltooid tegenwoordige toekomende tijd
Voornaamwoorden, persoonlijk vnw
Vorming en gebruik gérondif en tegenwoordig deelwoord 1
Vorming en gebruik gérondif en tegenwoordig deelwoord 2
Vragen stellen met qui est-ce que/qu'est-que
Vragen stellen 1
Vragen stellen 2
Vragen stellen 3
Vragen stellen 4
Vragend voornaamwoord QUEL
Vrouwelijk maken van beroepen, meervoudsvormen etc.

 

 A