Grammatica op onderwerp

  

Grammatica op onderwerp

Franse grammatica, Grammatica op onderwerp, Frans leren à la française, Vivienne Stringa

In deze lijst staan de meest gevraagde grammaticale onderwerpen.
Ze zijn weergegeven op onderwerp.
Een andere mogelijkheid om grammaticale items te vinden is door te kijken in het menu op:

  Alfabetische volgorde 

Welnu! Laten we het eens over mij hebben, over mij want dat is nodig. Ik heb me toch een immens verdriet gehad, alleen kunstenaars kennen dat. Na drie maanden hard werken ben ik nu Louis Lambert aan het herschrijven. Gisteren kwam een vriend langs, zo’n vriend die zich nooit vergist en je de waarheid vertelt, en hij had de scalpel in zijn hand, we gingen mijn werk bestuderen. Hij is een man van logica, heel streng in zijn smaak, hij kan eigenlijk niets behalve dat hij echt goed is in grammatica; en dan is hij ook nog eens een hele strenge leraar, hij liet me wel duizenden fouten zien. ’s Avonds toen ik weer alleen was, heb ik wanhopig zitten huilen, ook uit een soort van woede die in je hart zit wanneer je erkent dat je fouten hebt gemaakt na zo lang en hard werken. Enfin, ik ga me weer aan het werk zetten en over een maand of twee zal ik Louis Lambert gecorrigeerd herpubliceren. Wacht daar even op.
Laat me hem u opsturen zodra het af is, in een nieuwe en mooie uitgave van vier delen uit Les Contes philosophiques. Die ben ik aan het voorbereiden. La Peau de Chagrin, die al gecorrigeerd was, ga ik ook opnieuw corrigeren. En mocht alles dan nog niet perfect zijn, dan is het in ieder geval minder lelijk.

Fragment uit:    Lettres à L'Étrangère (Ewelina Hańska)
Parijs, 24 februari 1833. Honoré de Balzac

Luistervaardigheid Frans
Vocabulaire

Een serie van tien audiofragmenten om een woordenschat van ongeveer 800 woorden op te bouwen die een essentiële rol spelen bij het begin van het leren van de Franse taal. Deze selectie wordt aangevuld met korte voorbeelden uit diverse situaties en is verdeeld in vier categorieën:
— Zelfstandig naamwoorden die personen, dingen of ideeën aanduiden.
— Werkwoorden die een actie aangeven.
— Bijvoeglijk naamwoorden
— Bijwoorden

Lees meer

Luistervaardigheid Frans
Grammatica

Een serie van 12 audiofragmenten waarin een aantal onderwerpen uit de Franse grammatica aan bod komen die belangrijk zijn bij het begin van het leren van de Franse taal.
De verschillende items worden op een illustratieve manier gegeven, in plaats van een beschrijvende manier. Hiermee kunnen de leerlingen of studenten geholpen worden om taalkundige basisstructuren te begrijpen om zo hun communicatieve vaardigheden te verbeteren. Elk hoofdstuk kan apart worden bestudeerd, de onderwerpen hieronder staan op willekeurige volgorde.

Lees meer

  
Du françois au français
Ontwikkeling van het Frans. Het Frans is een Romaanse taal

  
LA CONSTRUCTION DE LA PHRASE / ZINSCONSTRUCTIE

  

AUXILIAIRES AVOIR et ÊTRE

Hulpwerkwoorden Avoir en Être

  
Y en EN  VOORNAAMWOORDEN Y en EN Y en EN Als Voorzetsel Y en N'Y : Ontkenning

  
LANDEN, STREKEN EN STEDEN: LIDWOORD EN VOORZETSELS

  

CONJONCTIONS DE COORDINATION VOEGWOORDEN VOEGWOORDEN

Comme, lorsque, puisque, quand, si, quoique, lorsque, puisque

Mais, ou, et, donc, or, ni, car: maar, of, dus, of, want

Tijdsduur bepalingen

  

LE VERBE / LA CONJUGAISON DES VERBES

WERKWOORDVERVOEGINGEN / WERKWOORDEN

De tegenwoordige tijd Le Passé composé of l'imparfait: welke verleden tijd? Toekomende tijd in het Frans met "gaan" + hele werkwoord De Subjonctif De gebiedende wijs Het tegenwoordig deelwoord : marchant = lopend(e) Le discours indirect, De indirecte rede De Conditionnel en de toekomende tijd De lijdende vorm in het Frans: de vervoeging met het werkwoord "être" De verleden tijden Voltooid deelwoord De hulpwerkwoorden "être" en "avoir" De hulpwerkwoorden "être" en "avoir" Wederkerende werkwoorden "C'est" of "Ce sont"? Welke vorm gebruikt men?

  
DIFFERENCE ENTRE... HET VERSCHIL TUSSEN... Quoique / Quoi que Quelque / Quel que Certain / Aucun A / À Tel/ tout ON, ON N', ONT La / Là / L' L' Leur/ Leurs, "Le leur" "La leur" "Les leurs" Peu Plutôt / plus tôt

  

LIDWOORD VAN LANDEN STEDEN STREKEN ARTICLES DES PAYS ET RÉGIONS
Voorzetsels landen, streken en steden, georgafische namen met voorzetsels